اطلاعيه ها

  • با پیشنهاد ریاست عالیه دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و موافقت وزیر محترم علوم :
    برای اولین بار به دانشگاه اجازه دادند تا کسانیکه یکماه قبل نتوانستند با دیپلم برای ثبت نام در کاردانی وفوق دیپلم برای ثبت نام در کارشناسی به :
    سایت سازمان سنجش مراجعه نمایند .

  • از اول تا پنجم آبانماه فرصت دارند نسبت به تکمیل فرم های ثبت نام دانشگاه اقدام نموده واز ۸ آبانماه رسما در کلاسهای دانشگاه شرکت نمایند .

    روابط عمومی دانشگاه

  • اطلاعیه علاقمندان ادامه به تحصیل‌
  • اطلاعیه وزارت علوم