امور فرهنگی و دانشجویی

مریم پروازی مسئول

مدارک و سوابق تحصیلی :

 1. کارشناسی الهیات تاریخ و تمدن ملل اسلامی ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۱ ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 2. کارشناسی ارشد الهیات تاریخ و تمدن ملل اسلامی ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴ ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 3. عنوان پایان نامه : نقش و تاثیر امام خمینی (ره) در فلسطین، لبنان، سوریه و اردان

سوابق پژوهشی : (کتاب ها)

 • – اثر نقش و تاثیر امام خمینی (ره) در لبنان
 • – اثر نقش و تأثیر امام خمینی (ره) در سوریه و اردن
 • – لسان الوقت خراسان
 • مقاله: نقش کتابخانه های تخصصی در برآوردن نیازهای جامعه خبره اسفند ۹۴ – اهواز

سوابق آموزشی:

 • – دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۹ تا کنون – دروس عمومی گروه معارف
 • – دانشگاه پیام نور درگز از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ – دروس عمومی و دروس پایه گروه الهیات
 • – موسسه غیر انتفاعی فردوس مشهد – از سال ۱۳۸۳ تا کنون – درس تاریخ اسلام

سوابق فرهنگی :

 • – همکاری با دفاتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی و همراهی دانشجویان در اردوهای علمی به عنوان نماینده دفتر فرهنگ اسلامی
 • – همکاری با دفتر فرهنگ دانشگاه پیام نور درگزو برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و اعزام دانشجویان برای زیارت حرم امام رضا (علیه السلام) و استفاده از تور ویژه حرم
 • – همکاری با دفتر فرهنگ اسلامی مؤسسه فردوس مشهد

شرح وظایف کارشناس امور فرهنگی

 1. ارتباط و تعامل با دفتر طرح و برنامه سازمان مركز براي دريافت برنامه ها و طرح هاي مصوب
 2. ابلاغ برنامه هاي ماخوذه به واحدهاي اجرايي استان و ارائه راهنمايي هاي لازم با هماهنگي مقام مافوق.
 3. ارائه اطلاعات، آمار و موضوعات مرتبط با دفتر طرح و برنامه مركز با هماهنگي مقام مافوق
 4. ايجاد ارتباط و هماهنگي با مسئولين استاني جهت جذب اعتبارات از ساير محل هاي منابع اعتباري استان با هماهنگي مقام مافوق.
 5. ايجاد ارتباط و هماهنگي با مسئولين استاني جهت جذب اعتبارات از ساير محل هاي منابع اعتباري استان با هماهنگي مقام مافوق.
 6. نظارت بر حسن اجراي تشكيلات ابلاغي از مركز.
 7. پيش بيني درآمد و برآورد هزينه فعاليت ها، طرح ها و برنامه ها.
 8. ارائه پيشنهادهاي مناسب در حوزه IT و همكاري با دفتر طرح و برنامه و موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان.
 9. شركت در جلسات و همايش هاي مختلف حسب دستور مقام مافوق.
 10. تهيه و تنظيم گزارشات مورد نياز جهت ارائه به مقام مافوق.

شرح وظايف مسئول امور فرهنگي

 • رابط کمیته تکریم ارباب رجوع ساختمان مرکزی
 • عضو كميته عفاف و حجاب دانشگاه
 • نظارت بر پخش صبحگاهي قرآن از سيستم صوتي ساختمان به طور منظم
 • مديريت وكنترل تابلوهاي اطلاع رساني مركزي ونظارت به محتواي پوسترهاي ارسالي به ساختمان
 • شركت درجلسات شوراي ساختمان مركزي دانشگاه وتهيه وتنظيم وارسال وپيگيري صورتجلسه هاي شورا بعنوان منشي جلسه
 • برنامه ريزي ونظارت بر اجراي هر چه بهتر مراسم پرفيض زيارت عاشورا به صورت هفتگي
 • هماهنگ كننده ودبير جلسه مسئولين واحد ها
 • نظارت بر اجراي روزانه نماز جماعت ظهر وعصر ساختمان مركزي
 • همكاري با اداره مخابرات دانشگاه جهت تهيه موزيك انتظار مكالمه تلفن با توجه به مناسبتهاي مختلف
 • برگزاري مسابقات مختلف فرهنگي دردانشگاه با توجه به مناسبتها
 • كنترل ونظارت وتعويض پرچمهاي ساختمان با توجه به مناسبتهاي مختلف
 • تهيه ونظارت بر پخش موسيقي سلف سرويس دانشگاه
 • نظارت بر تعويض ليمنت هاي طبقات
 • مشاركت درراه اندازي وب سايت جديد مديريت ساختمان مركزي