اولین همایش دانشگاه جامع علمی کاربردی هتل مجلل درویشی

اولین همایش دانشگاه جامع علمی کاربردی هتل مجلل درویشی با اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی همزمان با سال روز میلاد امام حسین (علیه السلام) در طبقه هفدهم هتل مجلل درویشی برگزار گردید. سخنرانان این همایش استانی آقای نیری معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و آقای دکتر انوشه ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی هتل مجلل درویشی بودند که به جایگاه علم و دانش اندوزی و پیدایش شغل و مهارت پرداختند که در این میان نقش دانشگاه بعنوان هدایتگر تحصیلی به خوبی روشن گردید، دانش آموزان پس از یک بازدید کوتاه چند ساعتی و صرف پذیرایی به برداشتن تصاویری بیاد ماندنی از خود و دوستانشان در هتل و چشم اندازهای هتل پرداختند.