کاردانی حسابداری مالی

تعریف و هدف دوره ی کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی

هدف از برگزاری این دوره تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با دروس نظری، با سیستم¬های مالی و حسابداری بنگاه¬های اقتصادی (خدماتی، بازرگانی و تولیدی) و مؤسسات دولتی و غیرانتفاعی آشنا شوند. همچنین توانایی لازم در تصمیم گیری¬های صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد در بهینه سازی سیستم¬های گردش کار دستگاه مربوط را داشته و در انجام وظایف تعریف شده و همکاری مؤثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه ریزی و بازرگانی و پیش بینی¬های مالی و اقتصادی و مؤسسات دولتی ایفای نقش نمایند.

سرفصل دروس رشته کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی

ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
ترم چهارم