کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

تعریف و هدف دوره ی کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

هدف از تدوین این رشته، تربیت متخصصینی است که بتوانند کلیه شبکه های کوچک و محلی اداره ها و سازمان های دولتی و خصوصی را به یکدیگر متصل نموده وشبکه ای گسترده تولید کنند که تبادل اطلاعات را به فرای سازمان و محیط بسته اداری و خانگی بکشانند. با این که با اتصال سیستم های منفرد یا شبکه ای کوچک به اینترنت آنها را به دریایی از اطلاعات و سرویس ها متصل نمایند و یا سرویسی را به کلیه افراد از راه دور ارائه نمایند. لذا داشتن اطلاعاتی در زمینه های امنیت اطلاعات ، حریم خصوصی، روش های تبادل اطلاعات، مسیر یابی و سایر علوم مرتبط لازم و ضروری به نظر می رسند.

سر فصل دروس دوره ی کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
ترم چهارم