کاردانی هتلداری

تعریف و هدف دوره کاردانی حرفه ای هتلداری

این رشته شامل مجموعه فعالیت هایی است که برای ارائه خدمات در حد نرم های بین المللی مربوط به امکانات اقامتی و پذیرایی و سایر تسهیلاتی که هر واحد اقامتی و پذیرایی در اختیار مهمان خود قرار میدهد، می باشد. به عبارت ساده تر تلاش کرده است تا با بومی سازی مباحث بین المللی این حرفه را از سایر کشورهای هم رتبه فراتر گذاشته و با پیشینه تاریخی هماهنگ شده و خدمات این صنعت را در قالب یک رشته دانشگاهی ارتقاء بخشیده و نظاره گر تحولی بس عظیم در صنعت گردد. زیرا از این طریق ارائه خدمات سنتی جای خود را به شیوه های مقبول روز دنیا در بستری مناسب تبدیل می سازد.

سر فصل دروس دوره کاردانی حرفه ای هتلداری

ترم اول

ترم دوم
ترم سوم
ترم چهارم