دفتر حراست دانشگاه • شرح وظایف حراست

 • * حفاظت پرسنلی
 • * حفاظت فیزیکی
 • * حفاظت اسناد
 • * حفاظت it

به صورت کلی می توان گفت پیشگیری از وقوع تخلف و بروز فساد از طرق :

 1. نقش هشدار دهنده یا پیشگیری کننده
 2. نقش اصلاح کننده یا درمان کننده .
 3. نقش جداکننده از سیستم .

کمک به انتصاب افراد شایسته از طریق پاسخ به استعلام سازمان های ذی صلاح: طبق قانون انتصاب مسئولین به پست های حساس و مسئولیت های مختلف اداری باید پس از تعیین صلاحیت توسط حراست دانشگاه صورت گیرد.
پیش بینی و پیشگیری از تحرکات غیر قانونی در محیط تحت پوشش (از قبیل تجمع، تحصن، اعتصاب، اغتشاش و ...) جلوگیری از هر گونه انحراف و تخلف مانند:

 1. نقض قوانین و مقررات دانشگاه
 2. تغییر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط دانشگاه
 3. خودداری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی
 4. تسهیل و یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران
 5. شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی
 6. جلوگیری و برخورد با رواج مواد مخدر و روان گردان و ... در محیط دانشگاه و خوابگاهها

حمایت از فعالیتهای قانونمند علمی، فرهنگی و سیاسی بر اساس آیین نامه ها و دستورالعملها تهیه شناسنامه محیطی و به روز نمودن آن و جمع بندی اخبار محیط از طریق نظارت کلی و کیفی بر اماکن عمومی دانشگاه (خوابگاهها، سلف سرویس ها، ایاب و ذهاب و ...) همکاری و اظهار نظر در تهیه طرحهای حفاظتی و طبقه بندی امنیتی تأسیسات، تجهیزات و اماکن دانشگاه تدوین دستورالعمل هاو بروشورهای حفاظتی و تنظیم برنامه های آموزشی مورد نیاز در زمینه های حفاظتی مسئول هماهنگی دفاع و پدافند غیر عامل در دانشگاه تجزیه و تحلیل اخبار و اطلاعات واصله از داخل و خارج دانشگاه جهت ارائه مشاوره و اتخاذ تدابیر لازم دریافت انتقادات و پیشنهادات دانشجویان، استادان و کارمندان دانشگاه در راستای تقویت و سالم سازی محیط های علمی و دانشگاهی همکاری و ارتباط مستمر با تشکلها و گروههای صنفی و دانشجویی در جهت حل مسایل و مشکلات و کمک به فعالیتهای قانونی آنها در سطح دانشگاه. هماهنگی و ارتباط لازم با سایر مراکز دانشگاهی و سازمانهای دولتی و دستگاههای مختلف در راستای حل مسایل دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی در حدود وظایف و مسوولیت حراست.این مهم میسر نیست جز با همکاری تنگاتنگ کلیه دانشگاهیان محترم.