آشپزی


تعریف و هدف دوره کاردانی حرفه ای آشپزی

 • آموزش آشپزی در مقطع کاردانی به هدف جذب فارغ التحصیلان در مراکز تولید غذا بخصوص تاسیسات پذیرایی طراحی و تدوین گردیده است و زمینه ی اجرایی این رشته در کشور نیز فراهم است و می تواند خلاء های ناشی از کمبود تخصص در امر پخت غذا دز هتل، واحدهای پذیرایی، رستوران ها و طبخ کنندگان غذا در مجتمع های اداری، سازمان ها و بیمارستان ها را تا حد زیادی پوشش دهد.

سر فصل دروس دوره کاردانی حرفه ای آشپزی

ترم اول

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
کار بینی 1 - 32 32 -
بهداشت محیط کار 2 32 - 32 -
اصول آشپزی 3 48 - 48 -
جامعه و غذا 2 32 - 32 -
زبان عمومی 3 48 - 48 -
اصول علم تغذیه 2 32 - 32 -
احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها در فرهنگ اسلامی 2 32 - 32 -
تجهیزات و عملیات در آشپزخانه 2 32 - 32 -
یک درس از گروه ((اخلاق و تربیت اسلامی)) 2 32 - 32 -
جمع 19 256 32 288 -


ترم دومنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
کمک های اولیه 1 - 48 48 -
سفره ایرانی 2 32 - 32 -
بهداشت مواد غذایی 2 32 - 32 -
روش های پدیرایی 2 16 32 48 -
غذاهای آماده 2 16 32 48 اصول آشپزی
شناخت و آماده سازی مواد اولیه در آشپزی 3 32 48 80 اصول آشپزی
فارسی 3 48 - 48 -
یک درس از حدول مهارت های مشترک 2 32 - 32 -
کارورزی 1 2 - 240 240 -
جمع 19 208 352 560 -


ترم سومنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
شیمی مواد غذایی 2 32 - 32 -
زبان انگلیسی تخصصی 2 32 - 32 -
آشپزی کلاسیک ایران 2 32 - 32 اصول آشپزی
عملیات کلاسیک ایران 1 1 - 48 48 اصول آشپزی
عملیات کلاسیک ایران 2 1 - 48 48 عملیات کلاسیک ایران 1
خوردنی ها و طبیعت انسان 2 32 - 32 -
گردش کار در آشپزخانه 2 32 - 32 -
عملیات آشپزی مدرن 1 1 - 48 48 اصول آشپزی
جمعیت و دانش خانواده 2 32 - 32 -
یک درس از گروه درس ((مبانی نظری اسلام)) 2 32 - 32 -
یک درس از جدول مهارت های مشترک 2 32 - 32 -
جمع 19 256 144 400 -


ترم چهارمنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
تزیین خوردنی ها 2 - 64 64 -
آشپزی مدرن 2 32 - 32 اصول آشپزی
عملیات آشپزی مدرن 2 1 - 48 48 عملیات آشپزی مدرن 1
زیبایی شناسی 2 32 - 32 -
طراحی منو 2 32 - 32 -
تربیت بدنی 1 - 32 32 -
یک درس از جدول دروس مشترک 2 32 - 32 -
جدول مهارت های مشترک 2 32 - 32 -
کارورزی 2 2 - 240 240 -
جمع 16 128 384 512 -

اطلاعيه ها

 • قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه :
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی در کلیه رشته ها: 1395/11/14
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 94-95 در کلیه رشته ها: 1395/11/11
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 95-96ر کلیه رشته ها: 1395/11/3

 • لازم به ذکر است سامانه انتخاب واحد به مدت یک روز باز بوده و بایستی پس از انجام انتخاب واحد، فردای آن روز با در دست داشتن 3 نسخه از پرینت انتخاب واحد جهت تائید نهایی آن به اداره آموزش مراجعه نمایند .
  اداره آموزش

 • اطلاعیه علاقمندان ادامه به تحصیل‌
 • اطلاعیه وزارت علوم