بسمه تعالی


تعریف و هدف دوره ی کارشناسی حرفه ای آشپزی-آشپزی ملل

 • آموزش آشپزی در مقطع کارشناسی آشپزی ایرانی با هدف جذب فارغ التحصیلان در مراکز تولید غذا بخصوص تاسیسات پذیرایی طراحی و تدوین گردیده است و امید است که تزریق دانش جدید به این واحدهای پذیرایی بتواند زمینه توسعه غذاهای ایرانی را در کشور نیز فراهم سازد و خلاءهای ناشی از محدودیت انتخاب را در هتل ها، واحدهای پذیرایی، رستوران ها و طبخ کنندگان غذا در مجتمع های اداری، سازمان ها و بیمارستان ها را تا حد زیادی پوشش دهد.

سر فصل دروس دوره ی کارشناسی حرفه ای آشپزی-آشپزی ملل

ترم اول

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
کار بینی 1 - 32 32 -
زیبایی شناسی و آداب غذا 3 48 - 48 -
مدیریت و سازمان 2 32 - 32 -
رژیم های غذایی 2 32 - 32 -
حقوق مشتری 2 32 - 32 -
دو درس از جدول دروس گروه عمومی 4 64 - 64 -
جمع 14 208 32 240 -


ترم دومنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
غذاهای گیاهی ایرانی 1 - 48 48 -
آشپزی قوم ترکمن 1 - 48 48 -
مردم شناسی اقوام ایرانی 3 48 - 48 -
ارتباطات میان فردی 2 32 - 32 -
جامعه شناسی غذا 2 32 - 32 -
آشپزی قوم طالشی 1 - 48 48 -
کارورزی 1 2 - 240 240 -
یک درس از حدول مهارت های مشترک 2 32 - 32 -
آشپزی قوم فارس 1 - 48 48 -
آشپزی قوم بلوچ 1 - 48 48 -
جمع 18 - - - -


ترم سومنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
آشپزی قوم کرد 1 - 48 48 -
آشپزی قوم عرب 1 - 48 64 -
غذاهای دریایی ایران 1 - 48 48 -
حقوق مشتری 2 32 - 32 -
سلیقه سازی اجتماعی در رستوران 2 32 - 32 جامعه شناسی غذا
مدیریت تشریفات و رویدادها 3 32 48 80 مدیریت و سازمان
مدیریت سیستم بهداشت HACCP 2 32 - 32 مدیریت و سازمان
فرهنگ و مزه سازی غذا 2 32 - 32 -
مدیریت کنترل هزینه غذا 3 32 48 80 -
تربیت بدنی 2 1 - 32 32 -
جمع 18 - - - -


ترم چهارمنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
مدیریت عملیات در آشپزخانه 3 32 32 64 -
شناخت فرصت های نوآوری در رستوران 3 48 - 48 سلیقه سازی اجتماعی در رستوران
رستوران در جامعه فرا مدرن 2 32 - 32 -
کیفیت در آشپزخانه 3 32 32 64 مدیریت سیستم بهداشت HACCP
آشپزی قوم آذری 1 - 48 48 -
آشپزی قوم لر 1 - 48 48 -
کارورزی 2 2 - 240 240 -
یک درس از جدول دروس عمومی 2 32 - 32 -
یک درس از جدول دروس مهارت های مشترک 2 32 - 32 -
جمع 19 - - - -

اطلاعيه ها

 • قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه :
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی در کلیه رشته ها: 1395/11/14
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 94-95 در کلیه رشته ها: 1395/11/11
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 95-96ر کلیه رشته ها: 1395/11/3

 • لازم به ذکر است سامانه انتخاب واحد به مدت یک روز باز بوده و بایستی پس از انجام انتخاب واحد، فردای آن روز با در دست داشتن 3 نسخه از پرینت انتخاب واحد جهت تائید نهایی آن به اداره آموزش مراجعه نمایند .
  اداره آموزش

 • اطلاعیه علاقمندان ادامه به تحصیل‌
 • اطلاعیه وزارت علوم