روابط عمومی


تعریف و هدف دوره¬ی کاردانی حرفه¬ای مدیریت - امور اداری

 • تدوین دوره کاردانی حرفه ای امور اداری علاوه بر اهداف آموزشی فوق به دنبال دستیابی به اهداف زیر بوده است. - آشنایی رده هایی از نیروی اجرایی و اداری در تشکیلات سازمان با وظایف مدیران (به ویژه برنامه ریزی و سازماندهی) - کمک به مدیران در شناسایی ودستیابی به اهداف سازمان - ارتقاء دانش و مهارت لازم در سطح سازمان در انجام عملیات امور اداری - حلقه ارتباطی بین مدیران، کارشناسان و دیگر کارکنان.

سر فصل دروس دوره¬ی کاردانی حرفه¬ای مدیریت - امور اداری

ترم اولترم دومترم سومترم چهارماطلاعيه ها

 • قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه :
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی در کلیه رشته ها: 1395/11/14
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 94-95 در کلیه رشته ها: 1395/11/11
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 95-96ر کلیه رشته ها: 1395/11/3

 • لازم به ذکر است سامانه انتخاب واحد به مدت یک روز باز بوده و بایستی پس از انجام انتخاب واحد، فردای آن روز با در دست داشتن 3 نسخه از پرینت انتخاب واحد جهت تائید نهایی آن به اداره آموزش مراجعه نمایند .
  اداره آموزش

 • اطلاعیه علاقمندان ادامه به تحصیل‌
 • اطلاعیه وزارت علوم