گردشگری


تعریف و هدف دوره ی کاردانی حرفه ای خدمات گردشگری

 • اهداف آموزش عالی جهانگردی، بهبود کیفی کارکنان و کارشناسان بخش جهانگردی به منظور کاهش و از بین بردن خلاء میان نیازها و انتظارات متقاضیان خدمات گردشگری و شاغلین صنعت می باشد. استفاده کنندگان از آموزش های عالی گردشگری کسانی خواهند بود که در تمام جنبه های توسعه اعم از عرضه یا مصرف نظام های آموزش جهانگردی دخیل هستند. روش آموزش های عالی گردشگری، کارکنان آتی بخش گردشگری را قادر می سازد که عملکرد خود را بهبود بخشند و فرصت های شغلی بهتری را در بازار کار پیدا کنند. این روش امکان بهبود در حرفه گرایی خدمات توسط کارفرمایان و رقابت در تجارت را فراهم می کند.

سر فصل دروس دوره کاردانی حرفه ای هتلداری

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
کار بینی 1 - 32 32 -
شناخت صنعت گردشگری 2 32 - 32 -
شناخت تاسیسات گردشگری 2 32 - 32 -
کمک های اولیه 1 - 48 48 -
زبان انگلیسی محاوره (1) 1 - 64 64 -
جغرافیای ایرانگردی و جهانگردی 3 48 - 48 -
آشنایی با صنایع دستی ایران 2 32 - 32 -
زبان عمومی 3 48 - - -
یک درس از گروه ((مبانی نظری اسلام)) 2 32 - 32 -
جمع 17 - - - -


ترم دومنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
قوانین و مقررات جهانگردی 2 32 - 32 -
نقشه خوانی 1 - 48 48 -
تاریخ تمدن باستان 2 32 - 32 -
معماری و هنر ایران 2 32 - 32 -
جاذبه های فرهنگی ایران 2 32 - 32 -
محاوره زبان انگلیسی (2) 1 - 64 64 محاوره زبان انگلیسی (1)
حسابداری دفاتر خدمات مسافرتی 2 32 - 32 -
زبان دوم (2) 2 16 48 64 -
صدور بلیط مقدماتی 1 - 64 64 -
یک درس از جدول دروس مشترک 2 32 - 32 -
کارورزی 2 - 240 240 -
جمع 19 - - - -


ترم سومنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
صدور بلیط میانی 1 - 64 64 صدور بلیط مبانی
فنون و مهارت های راهنمایی گشت های مسافرتی 2 16 48 64 شناخت صنعت گردشگری
برنامه ریزی و عملیات گشت های مسافرتی 2 16 48 64 شناخت صنعت گردشگری
روانشناسی گردشگری 2 32 - 32 -
تاریخ ایران بعد از اسلام 2 32 - 32 -
زبان دوم (2) 2 16 48 64 زبان دوم (1)
محاوره زبان انگلیسی (3) 1 - 64 64 محاوره زبان انگلیسی (2)
متون زبان انگلیسی 2 32 - 32 -
فارسی 3 48 - 48 -
یک درس از جدول دروس مشترک 2 32 - 32 -
جمع 19 - - - -


ترم چهارمنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
سیستم رزواسیون بلیط 1 - 32 32 -
صدور بلیط پیشرفته 1 - 48 48 صدور بلیط میانی
مکاتبات زبان انگلیسی 2 32 - 32 -
زبان انگلیسی محاوره (4) 1 - 64 64 زبان انگلیسی محاوره (3)
بازاریابی و فروش در صنعت گردشگری 2 32 - 32 برنامه ریزی و عملیات گشت های مسافرتی
تربیت بدنی 1 - 32 32 -
یک درس از گروه درس ((اخلاق و تربیت اسلامی )) 2 32 - 32 -
جمعیت و دانش خانواده 1 16 - 16 -
یک درس از جدول دروس مشترک 2 32 - 32 -
یک درس از جدول دروس مشترک 2 32 - 32 -
کارورزی 1 2 - 240 240 -
جمع 17 - - - -

اطلاعيه ها

 • قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه :
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی در کلیه رشته ها: 1395/11/14
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 94-95 در کلیه رشته ها: 1395/11/11
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 95-96ر کلیه رشته ها: 1395/11/3

 • لازم به ذکر است سامانه انتخاب واحد به مدت یک روز باز بوده و بایستی پس از انجام انتخاب واحد، فردای آن روز با در دست داشتن 3 نسخه از پرینت انتخاب واحد جهت تائید نهایی آن به اداره آموزش مراجعه نمایند .
  اداره آموزش

 • اطلاعیه علاقمندان ادامه به تحصیل‌
 • اطلاعیه وزارت علوم