بسمه تعالی


تعریف و هدف دوره ی کارشناسی مدیریت گردشگری

 • کارشناسی ناپیوسته مدیریت گردشگری زمینه های آشنایی علاقمندان را به مباحث جدیدروز و روز صنعت فراهم ساخته و در عین حال ورودی ها در سطح مدیریت و برنامه ریزی توانمند خواهند شد تا تصدی امور مربوط را به نحو شایسته عهده دار گردند. تأمین نیروی انسانی مدیر و مدبر در کلیه بخش های اجرایی صنعت گردشگری از جمله اهداف این دوره بوده است.

سر فصل دروس دوره ی کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی مدیریت گردشگریترم اولنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
کاربینی 1 - 32 32 -
تاریخ تمدن های باستان جهان 2 32 - 32 -
معماری و هنر جهان 2 32 - 32 -
آداب سفر در اسلام 2 32 - 32 -
اقتصاد گردشگری 2 32 - 32 -
مبانی سازمان و مدیریت 2 32 - 32 -
مکالمه زبان انگلیسی تخصصی 1 1 - 64 64 -
عملیات واحدهای اقامتی 2 16 48 64 -
یک درس از گروه درس (مبانی نظری سلام) 2 32 - 32 -
تربیت بدنی 2 1 - 32 32 -
جمع 17 208 176 384 -


ترم دومنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
مکالمه زبان انگلیسی تخصصی 2 1 - 64 64 -
ارتباط با مشتری 2 32 - 32 -
امور اجرایی غذا و نوشابه 2 16 48 64 -
اخلاق حرفه ای در گردشگری 2 32 - 32 آداب سفر در اسلام
ارتباطات میان فرهنگی 2 32 - 32 آداب سفر در اسلام
تاریخ جهان(تطبیقی) 2 32 - 32 تاریخ و تمدن های باستان جهان و معماری و هنر جهان
توسعه پایدار گردشگری 2 32 - 32 اقتصاد گردشگری
اوقات فراغت وگردشگری 2 32 - 32 -
مدیریت مراکز تفریحی 2 32 - 32 عملیات واحد های اقامتی
کارورزی 1 2 - 240 240 -
جمع 19 240 352 592 -


ترم سومنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
مکالمه زبان انگلیسی تخصصی 3 1 - 64 64 مکالمه زبان انگلیسی تخصصی 1
عملیات واحدهای پذیرایی 2 16 48 64 -
مدیریت برگذاری مراسم همایش ها و نمایشگاه های بین المللی 2 16 48 64 مدیرت مراکز تفریحی
گردشگری الکترونیک 2 16 48 64 توسعه پایدار
اصول و فنون مذاکره 2 32 - 32 -
مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی 2 32 - 32 -
مدیریت منابع انسانی 2 32 - 32 -
یک درس از گروه درس (تاریخ و تمدن اسلامی) 2 32 - 32 -
گردشگری بین الملل 2 32 - 32 ارتباطات میان فرهنگی
جمع 17 208 208 416 -


ترم چهارمنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
مکالمه زبان انگلیسی تخصصی 4 1 - 64 64 مکالمه زبان انگلیسی تخصصی 2
تشریفات 2 16 32 48 -
مدیریت رویدادها 2 32 - 32 -
مدیریت سیستم حمل نقل و چالش های حرفهای صنعت 2 16 32 48 اقتصاد گردشگری
مدیریت بازاریابی گردشگری 2 16 32 48 گردشگری بین الملل
روش تحقیق و پروژه 2 16 48 64 -
کارورزی 2 2 - 240 240 -
یک درس از گروه درسی (آشنایی با منابع اسلامی ) 2 32 - 32 -
جمع 17 160 448 608 -

اطلاعيه ها

 • قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه :
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی در کلیه رشته ها: 1395/11/14
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 94-95 در کلیه رشته ها: 1395/11/11
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 95-96ر کلیه رشته ها: 1395/11/3

 • لازم به ذکر است سامانه انتخاب واحد به مدت یک روز باز بوده و بایستی پس از انجام انتخاب واحد، فردای آن روز با در دست داشتن 3 نسخه از پرینت انتخاب واحد جهت تائید نهایی آن به اداره آموزش مراجعه نمایند .
  اداره آموزش

 • اطلاعیه علاقمندان ادامه به تحصیل‌
 • اطلاعیه وزارت علوم