هتلداری


تعریف و هدف دوره کاردانی حرفه ای هتلداری

 • این رشته شامل مجموعه فعالیت هایی است که برای ارائه خدمات در حد نرم های بین المللی مربوط به امکانات اقامتی و پذیرایی و سایر تسهیلاتی که هر واحد اقامتی و پذیرایی در اختیار مهمان خود قرار میدهد، می باشد. به عبارت ساده تر تلاش کرده است تا با بومی سازی مباحث بین المللی این حرفه را از سایر کشورهای هم رتبه فراتر گذاشته و با پیشینه تاریخی هماهنگ شده و خدمات این صنعت را در قالب یک رشته دانشگاهی ارتقاء بخشیده و نظاره گر تحولی بس عظیم در صنعت گردد. زیرا از این طریق ارائه خدمات سنتی جای خود را به شیوه های مقبول روز دنیا در بستری مناسب تبدیل می سازد.

سر فصل دروس دوره کاردانی حرفه ای هتلداری

ترم اولنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
کاربینی 1 - 32 32 -
اصول علم تغذیه 2 32 - 32 -
شناخت هتل و خدمات پشتیبانی 3 48 - 48 -
محاوره زبان انگلیسی (1) 1 - 64 64 -
کمک های اولیه 1 - 48 48 -
آشنایی با حقوق مهمان در هتل 2 32 - 32 -
جامع شناسی فرهنگی 2 32 - 32 -
زبان عمومی 3 48 - 48 -
روانشناسی گردشگری 2 32 - 32 -
یک درس از جدول گروه اخلاق و تربیت اسلامی 2 32 - 32 -
جمع 19 256 144 400 -


ترم دومنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
محاوره زبان انگلیسی (2) 1 - 64 64 -
آداب معاشرت و الگوی فرهنگی 2 32 - 32 روانشناسی گردشگری
فرانت آفیس 3 32 48 80 شناخت هتل و خدمات پشتیبانی
خانه داری 3 32 48 80 شناخت هتل و خدمات پشتیبانی
لباسشویی در هتل 2 32 - 32 شناخت هتل و خدمات پشتیبانی
حساب داری در هتل 2 32 - 32 -
فارسی 3 48 - 48 -
یک درس از دروس مشترک 2 32 - 32 -
کارورزی 1 2 - 240 240 -
جمع 20 224 432 656 -


ترم سومنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
محاوره زبان انگلیسی (3) 1 - 64 64 محاوره زبان انگلیسی (2)
اصول و مبانی ارتباطات 2 32 - 32 -
زبان دوم 2 16 48 64 -
آشپزی 2 32 - 32 شناخت هتل و خدمات پشتیبانی
قنادی 2 16 48 64 شناخت هتل و خدمات پشتیبانی
بهداشت مواد غذایی 1 16 - 16 -
جمعیت و تنظیم خانواده 1 16 - 16 -
یک درس از گروه درس ((مبانی نظری اسلام)) 2 32 - 32 -
یک درس از جدول دروس مهارت مشترک 2 32 - 32 -
جمع 15 192 160 353 -


ترم چهارمنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
محاوره زبان انگلیسی (4) 1 - 64 64 محاوره زبان انگلیسی (3)
یکی از دروس مهارت مشترک 2 32 - 32 -
عملیات آشپزی 2 - 96 96 شناخت هتل و خدمات پشتیبانی
پذیرایی 2 16 48 64 شناخت هتل و خدمات پشتیبانی
آداب غذایی در فرهنگ ایرانی -اسلامی 3 48 - 48 جامعه شناسی
مکاتبات زبان انگلیسی 2 16 48 64 -
تربیت بدنی 1 1 - 32 32 -
یک درس از جدول دروس مهارت مشترک 2 32 - 32 -
کارورزی 2 2 - 240 240 -
جمع 17 144 528 672 -

اطلاعيه ها

 • قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه :
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی در کلیه رشته ها: 1395/11/14
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 94-95 در کلیه رشته ها: 1395/11/11
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 95-96ر کلیه رشته ها: 1395/11/3

 • لازم به ذکر است سامانه انتخاب واحد به مدت یک روز باز بوده و بایستی پس از انجام انتخاب واحد، فردای آن روز با در دست داشتن 3 نسخه از پرینت انتخاب واحد جهت تائید نهایی آن به اداره آموزش مراجعه نمایند .
  اداره آموزش

 • اطلاعیه علاقمندان ادامه به تحصیل‌
 • اطلاعیه وزارت علوم