فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده


تعریف و هدف دوره ی کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

 • هدف از تدوین این رشته، تربیت متخصصینی است که بتوانند کلیه شبکه های کوچک و محلی اداره ها و سازمان های دولتی و خصوصی را به یکدیگر متصل نموده وشبکه ای گسترده تولید کنند که تبادل اطلاعات را به فرای سازمان و محیط بسته اداری و خانگی بکشانند. با این که با اتصال سیستم های منفرد یا شبکه ای کوچک به اینترنت آنها را به دریایی از اطلاعات و سرویس ها متصل نمایند و یا سرویسی را به کلیه افراد از راه دور ارائه نمایند. لذا داشتن اطلاعاتی در زمینه های امنیت اطلاعات ، حریم خصوصی، روش های تبادل اطلاعات، مسیر یابی و سایر علوم مرتبط لازم و ضروری به نظر می رسند.

سر فصل دروس دوره ی کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

ترم اول

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
کار بینی 1 - 32 32 -
ریاضی علم کامپیوتر 3 48 - 48 -
ریاضی عمومی 3 48 - 48 -
کارگاه کامپیوتر 1 - 48 48 -
کارگاه لینوکس 1 - 48 48 -
برنامه نویسی مقدماتی 3 32 32 64 -
زبان خارجی 3 48 - 48 -
یک درس از جدول گروه اخلاق و تربیت اسلامی 2 32 - 32 -
جمع 17 208 160 368 -


ترم دومنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
زبان تخصصی اینترنت 3 48 - 48 زبان خارجی
مدارهای منطقی 2 32 - 32 -
شبکه های کامپیوتری 3 48 - 48 کارگاه کامپیوتر
اصول سرپرستی 2 32 - 32 -
کارگاه طراحی صفحات وب 1 - 48 48 برنامه نویسی مقدماتی
فارسی 3 48 - 48 -
جمعیت و تنظیم خانواده 3 1 16 - 16 -
تربیت بدنی 1 1 - 32 32 -
یک درس از جدول گروه اخلاق و تربیت اسلامی 2 32 - 32 -
جمع 18 256 80 336 -


ترم سومنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
کارورزی 2 - 240 240 -
مفاهیم TCP/IP 3 48 - 48 شبکه های کامپیوتری
آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی 2 32 - 32 مفاهیم TCP/IP (همنیاز)
کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی 1 - 48 48 کارگاه آشنایی با سرویس دهنده ا (همنیاز)
برنامه سازی شبکه 3 48 - 48 شبکه های کامپیوتری برنامه نویسی مقدماتی
آشنایی با مبانی امنیت شبکه 3 48 - 48 شبکه های کامپیوتری
کارگاه برنامه نویسی تحت وب 1 - 48 48 کارگاه طراحی صفحات وب
کارآفرینی 2 32 - 32 -
اخلاق حرفه ای 2 32 - 32 -
جمع 19 224 368 592 -


ترم چهارمنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
شناخت و پیکربندی ISP 3 32 32 64 مفاهیم TCP/IP
حریم خصوصی و امنیت اینترنت 2 32 - 32 آشنایی با مبانی امنیت شبکه
پیکربندی مسیریابهای شبکه 3 32 32 64 مفاهیم TCP/IP
مدیریت و سنحش شبکه های گسترده 2 32 - 32 مفاهیم TCP/IP
از مدیریت و سنجش شبکه های گسترده 1 - 48 48 مدیریت وسنجش شبکه های گسترده (همنیاز)
گزارش نویسی 2 32 - 32 -
کارورزی 2 2 - 240 240 -
جمع 15 160 352 416 -

اطلاعيه ها

 • قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه :
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی در کلیه رشته ها: 1395/11/14
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 94-95 در کلیه رشته ها: 1395/11/11
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 95-96ر کلیه رشته ها: 1395/11/3

 • لازم به ذکر است سامانه انتخاب واحد به مدت یک روز باز بوده و بایستی پس از انجام انتخاب واحد، فردای آن روز با در دست داشتن 3 نسخه از پرینت انتخاب واحد جهت تائید نهایی آن به اداره آموزش مراجعه نمایند .
  اداره آموزش

 • اطلاعیه علاقمندان ادامه به تحصیل‌
 • اطلاعیه وزارت علوم