میهمانداری هواپیما


تعریف و هدف دوره¬ی کاردانی حرفه ای میهمانداری هواپیما

 • میهمانداری هواپیما بر خلاف تصور عام حرفه¬ای است که با ایمنی مسافر ارتباط دارد و پذیرایی تنها بخشی از وظایف خطیر یک میهماندار می باشد به گونه¬ای که سازمان¬های بین المللی هواپیمایی (ایکائو، یاتا و ...) این حرفه را در ردیف مشاغل حساس در نظر گرفته اند لذا دوره¬ی کاردانی حرفه¬ای میهمانداری هواپیما جهت رسیدن به هدف فوق که همانا حفظ ایمنی مسافر می باشد تعریف می گردد.

سرفصل دروس دوره کاردانی حرفه ای میهمانداری هواپیما

ترم اولترم دومترم سومترم چهارماطلاعيه ها

 • قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه :
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی در کلیه رشته ها: 1395/11/14
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 94-95 در کلیه رشته ها: 1395/11/11
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 95-96ر کلیه رشته ها: 1395/11/3

 • لازم به ذکر است سامانه انتخاب واحد به مدت یک روز باز بوده و بایستی پس از انجام انتخاب واحد، فردای آن روز با در دست داشتن 3 نسخه از پرینت انتخاب واحد جهت تائید نهایی آن به اداره آموزش مراجعه نمایند .
  اداره آموزش

 • اطلاعیه علاقمندان ادامه به تحصیل‌
 • اطلاعیه وزارت علوم