معاون آموزشی و پژوهشی  • دکتر علیرضا منظری
  • دکترای زبان و ادبیات انگلیسی
  • معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی هتل مجلل درویشی
  • عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

اطلاعيه ها

  • قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه :
    - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی در کلیه رشته ها: 1395/11/14
    - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 94-95 در کلیه رشته ها: 1395/11/11
    - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 95-96ر کلیه رشته ها: 1395/11/3

  • لازم به ذکر است سامانه انتخاب واحد به مدت یک روز باز بوده و بایستی پس از انجام انتخاب واحد، فردای آن روز با در دست داشتن 3 نسخه از پرینت انتخاب واحد جهت تائید نهایی آن به اداره آموزش مراجعه نمایند .
    اداره آموزش

  • اطلاعیه علاقمندان ادامه به تحصیل‌
  • اطلاعیه وزارت علوم