روابط عمومی


تعریف و هدف دوره¬ی کاردانی حرفه¬ای روابط عمومی

 • دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی در قالب آموزش¬های مهارت و فناوری به برنامه درسی اطلاق می شود که دانشجویان با کسب مجموعه ای از دانش و مهارت های عملی در روابط عمومی و زمینه¬های مرتبط بتوانند امور محوله در مشاغل قابل احراز را به گونه ای شایسته ایفا نمایند.

سر فصل دروس دوره¬ی کاردانی حرفه¬ای روابط عمومی

ترم اولترم دومترم سومترم چهارماطلاعيه ها

 • قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه :
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی در کلیه رشته ها: 1395/11/14
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 94-95 در کلیه رشته ها: 1395/11/11
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 95-96ر کلیه رشته ها: 1395/11/3

 • لازم به ذکر است سامانه انتخاب واحد به مدت یک روز باز بوده و بایستی پس از انجام انتخاب واحد، فردای آن روز با در دست داشتن 3 نسخه از پرینت انتخاب واحد جهت تائید نهایی آن به اداره آموزش مراجعه نمایند .
  اداره آموزش

 • اطلاعیه علاقمندان ادامه به تحصیل‌
 • اطلاعیه وزارت علوم