اطلاعیه

تاریخ : 1395/6/14
ورودی های بهمن ماه 1394

قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ۹۴ : زمان ثبت نام درخواست وام دانشجویی جهت ترم مهرماه ۹۵ تا تاریخ ۹۵/۶/۲۲ تمدید گردید.با مراجعه به پرتال دانشجویی به آدرس www.swf.ir می توانید نسبت به ثبت درخواست وام خود اقدام نمایید. بدیهی است به دانشجویانی که بعد از تاریخ فوق درخواست وام نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد.